Folkemøte om Vestbygdas fremtid – 24. januar

10. januar ble det første folkemøtet i regi av Vestbygd bygdeutvalg avholdt. Det ble godt besøkt, med 25 deltagere på tross av kort varsel og kunngjøring kun på Facebook. Det neste folkemøtet, som skal ta for seg samme tema for alle de som ikke fikk sjansen til å være med sist, er planlagt til 24….