Vestbygd-et godt sted å bo

Vestbygd er et godt sted å bo, for de som har vokst opp her, og for de som er tilflyttere. For gamle og for unge, for bønder og fiskere, for de som jobber i skole og barnehage, for de som jobber i andre næringer og for de som ikke jobber. Vestbygd – som alle andre…