Jim Reeves-kveld

Lørdag før Palmesøndag 2018 var det restaurantkveld på Offersøy feriesenter med live-musikk. Tor Furre med musikere, Sortland, hadde Jim Reeves- melodier som tema og framførte et fint program. De gav oss et gjenhør med melodier fra 60-70-tallet. Fortelling om Jim Reeves knyttet melodiene sammen. Flinke musikere og en flott soliststemme formidlet Jim Reeves og skapte…