Bygdeutvalget har som formål å arbeide for bygdas beste (se gjerne vedtektene for utfyllende informasjon).

Styret i bygdeutvalget ble valgt av årsmøtet 29. mars 2017 og består av:

Andreas Poléo, leder
Vebjørn Haugland, nestleder
Børge Hegstad
Janne Mørstad
Even Haugland
Heidi Svendsen
Per Magnus Marthinussen

Årsmøtet avholdes i første kvartal hvert år. Styremøter avholdes noenlunde regelmessig året gjennom.