Bygdeutvalget

Bygdeutvalget har som formål å arbeide for bygdas beste (se gjerne vedtektene for utfyllende informasjon).

Styret i bygdeutvalget ble valgt av årsmøtet 15. mars 2018 og består av:

Andreas Poléo, leder
Bjørn Hegstad, nestleder
Andrea Rinø
Janne Mørstad
Even Haugland
Heidi Svendsen
Béla Wawrzyniak

Årsmøtet avholdes i første kvartal hvert år. Styremøter avholdes noenlunde regelmessig året gjennom.