Dokumenter

Arbeidet som gjøres i bygdeutvalget bør være mest mulig åpent. Alt av dokumenter, slik som møtereferater, brev og henvendelser, innkallinger med mer, blir lagt i en offentlig mappe på Google Drive, som du finner ved å følge koblingen under.

Dokumentene er organisert etter beste evne. Referater og innkallinger er datert «omvendt», slik at datoformatet begynner med årstall, deretter måned og dag (ÅÅ.MM.DD). På denne måten sorterer de seg selv kronologisk.

Når du går inn i mappen for første gang er det gode sjanser for at visningen virker litt rotete. Du kan endre visningen av mappen oppe til høyre, der du kan velge listevisning heller enn rutenett, som for mange nok er mer oversiktlig.

Offentlige dokumenter i Google Drive.