Næringsliv

I bygda er det i dag 12 aktive gårdsbruk, med melkeku, ammeku, geit, sau og høns. Det er investert betydelig i landbruket de siste årene, og gjennomsnittsalderen for Vestbygdas bønder er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet.

Innenfor turisme finnes Offersøy feriesenter, Lødingen skyssbåtservice og Den Sorte Gryte gårdsysteri og kafé.

Lødingen fisk er et moderne smoltanlegg, som står for i underkant av 10 årsverk.

Oppvekstsenteret i bygda, som består av skole og barnehage, utgjør ytterligere 10-15 årsverk.

Lemminkäinen driver pukkverk på Annfinnslett.

Det er mange små firmaer med alt fra en til en håndfull ansatte, slik som Toolfarm, Vestbygd Vask og Rens, Hinnøyplast, Brannalarmservice og de to nærbutikkene.

Listen er per 12.06.2017 ikke komplett.