Tilflytting

Vestbygda preges av mange tomme hus, og befolkningen har vært nedadgående i mange år. Likevel – den siste tiden virker dette som om det kanskje er i ferd med å snu? Det flytter noen nye, unge folk til bygda hvert år, det er nye barn i barnehage og på skolen, og det råder en optimisme blant bygdefolket.

Vestbygd bygdeutvalg vil utnytte dette positive momentet, og har derfor begynt å jobbe målrettet med tilflytting. Det skal kartlegges hvilke boliger som kan leies og som er til salgs, hvilke arbeidsmuligheter som finnes, hva som gjør Vestbygda attraktivt per i dag, og hva det arbeides med for å gjøre Vestbygda enda mer attraktivt i fremtiden.

Denne nettsiden vil bli brukt til å kommunisere dette, og du kan allerede bruke menyen øverst til å lese mer om Vestbygda, litt om boligmarkedet og litt om arbeidsmarkedet, og ellers litt diverse. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bidra, eller i det hele tatt tenker på å flytte hit!